Musikkandakt Ljan kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.4.2019 - kl.19.00

Til:7.4.2019 - kl.20.30

Sted:Ljan kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Eivind Winger Oftebro
Organist: Sverre Undheim
Prekentekst: Joh 6,24-36
Offerformål: Kirkens Nødhjelp