Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Terje Fonk leder gudstjenesten.