AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.3.2021 - kl.11.00

Til:7.3.2021 - kl.12.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Nina Kristine Niestroj
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp