Barnas gudstjeneste AVLYST Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.11.00

Til:24.1.2021 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Alexander Colstrup
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Offerformål: Norsk Søndagskoleforbund
Dåp