Formiddagstreff i Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:24.4.2019 - kl.12.00

Til:24.4.2019 - kl.13.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:Oppsal menighet

Even Saugstad holder foredrag «Mystikk og overtro i Østmarka»: For 150 år siden kunne du treffe på både huldrer og nisser i Oslomarka – i alle fall ifølge sagn og historier fra den gangen. Og var man riktig heldig – eller kanskje uheldig – kunne man også få besøk av et gjenferd i seterstua, på husmannsplassen eller ved tømmerhoggerbålet. I foredraget forteller Even Saugstad blant annet om Troll-Eli på Myrsetra, fandens lykteskinn ved Nøklevann, gjenferdsgravfølget ved Vangenveien og mystiske luftspeilinger ved Kløftetjern. Andre smakebiter fra boka blir om nissen på Nuggerud, huldra ved Trollvann og om gjenferder på Losby. Vi tar også turen til De Dødes Tjern og får høre om tidligere tiders signekarer – datidens «Snåsamenn». De fleste historiene er fra våre oldeforeldres tid, men også noen viser uforklarlige hendelser i dagens Oslomark. Even Saugstad ga i fjor høst ut boka «Mystikk og overtro i Oslomarka». Han drev i 11 år serveringsstedet Sandbakken i Østmarka og har tidligere skrevet en rekke bøker med tema friluftsliv og lokalhistorie.