Lekmannsgudstjeneste i Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2019 - kl.11.00

Til:17.11.2019 - kl.12.30

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:Oppsal menighet

Dag i kirkeåret 23.søndag i treenighetstiden

Liturg: Eivind Osnes

Organist: Lars Fredrik Nystad

Ofring: Menighetsarbeidet

Prekentekst: Matt 24, 35-44