Gudstjeneste med nattverd Oppsal kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.8.2020 - kl.11.00

Til:9.8.2020 - kl.12.00

Sted:Oppsal kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Kjell Markset
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Luk 5,27-32
Nattverd
Dåp