Felles enkel gudstjeneste i Oppsal kirke Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:24.5.2020 - kl.11.00

Til:24.5.2020 - kl.11.30

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i påsketiden
Liturg: Kåre Skråmestø
Organist: Sølvi Ådna Holmstrøm
Prekentekst: Joh 15,26-27