Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:12.4.2020 - kl.11.00

Til:12.4.2020 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Hans Jacob Finstad
Prekentekst: Luk 24,1-9
Nattverd