Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:1.3.2020 - kl.11.00

Til:1.3.2020 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i faste
Liturg: Bjørn Sandvik
Prekentekst: Matt 4,1-11
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp