AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:13.6.2021 - kl.11.00

Til:13.6.2021 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i tr.tiden
Liturg: Eivind Osnes
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Joh 1,35-51
Nattverd