AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:28.2.2021 - kl.11.00

Til:28.2.2021 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Kåre Skråmestø
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Luk 7,36-50
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp