AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:17.1.2021 - kl.11.00

Til:17.1.2021 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i åpb.tiden
Liturg: Alexander Colstrup
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Joh 4,4-26
Offerformål: Menighetsarbeid
Nattverd
Dåp