AVLYST - Gudstjeneste med nattverd Søndre Skøyen kapell

Praktisk informasjon

Fra:9.5.2021 - kl.11.00

Til:9.5.2021 - kl.12.00

Sted:Søndre Skøyen kapell

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i påsketiden
Liturg: Nina Kristine Niestroj
Organist: Lars Fredrik Nystad
Prekentekst: Matt 7,7-12
Nattverd
Dåp