Menighetens gudstjenester

Ukens høydepunkt tar sted hver søndag. Les mer om hva det innebærer å feire gudstjeneste

Det er to prekesteder i Oppsal menighet, Oppsal kirke og Søndre Skøyen kapell, og som regel feires det gudstjeneste begge steder hver søndag. Sjekk kalenderen for å se hva som er annonsert av gudstjenester fremover.

I Oppsal kirke er den frivillige medvirkningen organisert i en gudstjeneste-teamordning, mens i Søndre Skøyen kapell lages det egne lister for hvert semester. Det er alltid ønskelig å få involvert flere medarbeidere, så ta kontakt med menighetskontoret hvis du har lyst til å bli med.

Det er en rekke forskjellige tjenester i teamordningen og du kan her lese mer om hva de går ut på. Ønsker du å gå enda dypere inn i arbeidsoppgavene kan du også lese veiledningene deres.

Teamordningen er satt sammen med tanke på å gi de frivillige forutsigbarhet og et lettere system å forholde seg til. Les mer om hvordan teamene administeres her.

Kontaktinformasjon for Oppsal menighet

Oppsal Kirke: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

Søndre Skøyen Kapell: Dalbakkveien 39, 0682 Oslo

Kontoradresse: Solbergliveien 85, 0683 Oslo

E-post: post.oppsal.oslo@kirken.no.

Telefon: 23 62 99 62  Telefon- og besøkstid: Man-Tor 10-14