Samenes nasjonaldag 100 år

6. januar 1917 ble det første samiske landsmøtet holdt i Metodistkirken i Trondheim. Datoen er siden 1993 samenes nasjonaldag, felles for alle samer på tvers av landegrensene. I Oslo domkirke har vi i mange år feiret en spesiell gudstjeneste med liturgi og musikk på både samisk og bokmål i tilknytning til denne dagen. Vi inviterer til høymesse/allameassu søndag 5. februar kl. 11.

De som medvirker på messen, er:

Jonas Lind Aase, liturg
Karl Yngve Bergkåsa, liturg og predikant
Solfrid Molland, sang
Jo Skaansar, bass
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent
Kåre Nordstoga, orgel

Gudstjenesten er et samarbeid mellom Oslo domkirke og Ressursutvalget for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme.