Stilling ledig: Domkirkediakon, ettårig vikariat i 100% stilling

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% vikariat for ett år som diakon tilknyttet Oslo domkirke, med tiltredelse 01.04.2017. Søknadsfristen er 26.02.2017. Klikk «les mer» for å se hvordan du kan søke på stillingen.

Fra utlysningsteksten:

Om stillingen

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen leder menighetens diakonitjeneste og har medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

  • Lede realiseringen av domkirkens diakoniplan
  • Delta i samtale- og sjelesorgtilbudet i Åpen kirke
  • Sekretær for diakoniutvalget
  • Følge opp frivillige som deltar i gudstjenestearbeidet i samarbeid med domkirkeprestene
  • Samarbeide med ansatt koordinator om organisering og tilrettelegging for den frivillige kirkevakttjenesten i Nattåpen kirke
  • Bidra med kurs, oppfølging og veiledning av frivillige i Åpen kirke
  • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester
  • Styrke samarbeidet med sosiale aktører i Oslo sentrum

Følg lenken under for å lese mer om stillingen og å søke.