Gudstjenester i hverdagen

Oslo domkirke har flere ulike typer gudstjenester gjennom året. Det er høymesser og gudstjenester som markerer jubileer eller en særskilt sak. For mange er det gudstjenestene på hverdager som er lettest å oppsøke.

Onsdags- og fredagsmesse holdes ukentlig

Onsdagsmessene holdes kl. 12.00 og musikk er en stor del av messen. Etterpå serveres kirkekaffe i krypten.

Fredagsmessene holdes kl. 16.30 med nattverd, lystenning og orgelmusikk.

Mandag, tirsdag, og torsdag kl. 15.30 er det hverdagsmesser med nattverd og bønn. De varer ca. 10 minutter.

Onsdagsbønn kl. 15.30 med lystenning.

Lenkene nederst gir agender til gudstjenestene på hverdager.