Ordinasjon og vigsling 25. juni 2017

Søndag 25. juni var ein stor dag for kyrkja vår. Tre nye prestar vart ordinerte og fire nye diakonar vigsla. Gratulerer til dykk alle, og lukka til med tenesta!

Ordinert til prest:
Vidar Pettersen, Beiarn, Sør Hålogaland
Anne Hvinden, Gjøvik sykehus
Jon Olav Hjelde, vikar Haslum

Vigsla til diakon:
Kari Winger Oftebro, Ris/Vestre Aker prosti
Monica Landmark, Høybråten Fossum Stovner
Synnøve Ilebekk Johansen, Tanum
Cate-Helen Andersen, Høybråten Fossum Stovner/Ellingsrud Furuset