Avskjedsgudstjeneste for biskop Ole Christian Kvarme

Under høymessen søndag 3. september tar vi avskjed med biskop Ole Christian Kvarme. Han går av etter 19 år som biskop, først i Borg og fra 2005 i Oslo.

Kvarme uttrykker stor takknemlighet for godt fellesskap med menighetene og medarbeiderne og til dem han har hatt samarbeid med i mange institusjoner og organisasjoner, i stat, fylker og kommuner, i Feltprestkorpset og Døvekirken.

Ved høymessen deltar preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien, Oslo bispedømmes kirkeverger og proster, samt representanter fra migrantmenighetene i Oslo. 

Høymesse 3. september kl. 11.00
13. søndag i treenighetstiden

Biskop Ole Christian Kvarme
Domprost Anne-May Grasaas
Preses i bispemøtet Helga Haugland Byfuglien
Domkirkens prester og diakon
Proster i Oslo
Fellesrådsledere og kirkeverger


Musikalsk medvirkende:

Advent Ambassadors

Oslo Domkirkes Guttekor
David Maiwald, dirigent

Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent

Kåre Nordstoga, orgel

Alle er hjertelig velkommen til avskjedsgudstjenesten.