Verdensdagen for psykisk helse 2017

Ole Paus, lesning, musikk, lystenning, preken, bønn.

Verdensdagen for psykisk helse markeres over hele landet tirsdag 10. oktober. I Oslo domkirke starter markeringen kl. 19.30. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om at vi har alle en psykisk helse.

Preken: Jarl Bøhler, sykehusprest på Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus
Appell ved leder for Verdensdagen Le Hang Duong
Valborg Orset Stene
Kristin Müller-Nilssen
Kjersti Haaland
Gudmund Johnsen Wisløff

Ole Paus, sang
Sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe i krypten hvor Long Litt Woon deler sin historie og forteller om boken sin «Stien tilbake til livet – Om sopp og sorg». – En av de mest overraskende og originale bøker jeg har lest på lenge, Knut Olav Åmås.

I samarbeid med Diakonhjemmets sykehus