Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Samenes nasjonaldag 2018

Velkommen til festgudstjeneste på samenes nasjonaldag i Oslo domkirke tirsdag 6. februar kl. 14.00! Med på feiringen er biskop Kari Veiteberg, folkemusiker Niko Valkeapää og domkirkens egne krefter under ledelse av Elisabeth Thorsen.

Samenes nasjonaldag er en dag i takknemlighet for folk og identitet, for språk og kulturarv. Det er også en dag da en husker på alle kampene som er tatt, urettferdigheten som er begått, ja den smerte, usynliggjøring og undertrykking som er gjort mot samisk urfolk i dette landet.

I gudstjenesten tar vi det hele med oss. Vi skal dele med hverandre. Vi skal se, og vi skal vite: at vi er oppreiste mennesker. Skapt av kjærlighet. Skapt til kjærlighet.

Hva var det aller første ordet dere fikk høre? Var det på samisk eller norsk? Var det ømt eller var det kanskje bekymret? Hvem vet egentlig hva de først fikk høre? Minnet om det første ordet sitter ikke i bevisstheten. Det sitter i kroppen. Ikke desto mindre er de aller første ordene betydningsfulle for hvordan vi opplever og forstår oss selv, Gud og verden.

«Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv.» Grunnloven § 110 a

I år er det 30 år siden vi fikk den såkalte «sameparagrafen» i grunnloven. Som en hovedkirke for byen og landet, er vi glade for å kunne feire samenes nasjonaldag med en egen gudstjeneste. Biskop Kari Veiteberg preker. Niko Valkeapää synger. Det vil være salmesang, dikt- og tekstlesninger på alle de samiske språk. Sangere fra Oslo domkor synger. Domkantor Marcus Berg spiller orgel. Elisabeth Thorsen er liturg.

Etter gudstjenesten er det fint å spasere sammen opp til festaktiviteter, konsert og mat på Samisk Hus.

Gudstjenesten er et samarbeid mellom Oslo domkirke, Ressursutvalget for samisk kirkeliv i Oslo bispedømme og Samisk Hus.

 

Litt bakgrunnsinformasjon

Samenes nasjonaldag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: Sáme álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi) er 6. februar. Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urfolksår ble offisielt åpnet i Karasjok. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917. Samenes nasjonaldag er en merkedag i kirkeåret med egne tekstrekker og kollektbønn.


Grunnloven hadde lite rom for minoritetene da den ble vedtatt for 200 år siden. Samer kjempet en lang kamp mot fornorskning før norske myndigheter i løpet av 1980-tallet utvetydig anerkjente det samiske folkets rett til å eksistere som eget folk i Norge. Det var som en del av dette bildet at den såkalte sameparagrafen i Grunnloven (§ 110 a) ble vedtatt i 1988.


Niko Valkeapää fornyer samisk musikktradisjon gjennom å bruke tradisjonelle instrumenter og joik i et moderne, svevende og eksperimentelt lydlandskap der også hans samiske sang blir et viktig instrument.


Samisk Hus Oslo er en sosial og kulturell arena for alle samer i Oslo-regionen. Samisk Hus har fokus på videreføring av samisk språk, kultur og samfunnsliv i hovedstaden. Flere samiske organisasjoner tilhold på huset, og sørger for å fylle programmet med samiske aktiviteter og innhold. Det avholdes jevnlige kurs, møter og kulturarrangementer i lokalene året gjennom.