Konfirmantsamling

Praktisk informasjon

Dato:15.3.2018

Tid:18.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke, Oslo bispedømme

Med biskop Kari Veiteberg og gateprest for ungdom Morten Andreas Carlmark. Konfirmantene i Oslo bispedømme inviteres til å bli kjent med domkirken og ungdomsarbeidet i bispedømmets menigheter. Det blir fokus på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, og samlingen avsluttes med nattverdsfeiring.