Høymesse med vigsling

Praktisk informasjon

Dato:3.2.2019

Tid:11.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Høymesse med vigsling til kirkelig tjeneste
5. søndag i åpenbaringstiden

Biskop Kari Veiteberg
Domprost Anne-May Grasaas
Fung. feltprost Nils Terje Lunde
Prost Eigil Morvik
Domkirkeprest Jonas Lind Aase

Trefoldighet Jentekor
David Maiwald, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Vigsles:
Eivind Hildre Spilling – kateket i Hauketo-Prinsdal menighet 
Andreas Herwig Buer – vikar som diakon i Bekkelaget og Ormøy menighet

Ordineres:
Sophie Panknin – vikar som kapellan i Skøyen sokn, Vestre Aker prosti
Kjetil Borgenvik – vernepliktig feltprest i H.M. Kongens garde

Prekentekst: Joh 5, 1-15