Høymesse med vigsling til kirkelig tjeneste

Praktisk informasjon

Dato:16.6.2019

Tid:11.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Treenighetssøndag med ordinasjon

W. A. Mozart: Missa in honorem Sanctissimae Trinitatis, KV 167

Biskop Kari Veiteberg
Domprost Anne-May Grasaas
Prost Øyvind Stabrun
Domkirkeprest Jonas Lind Asgedom

Ordineres:

Elise Gillebo Skredsvig – kapellan i Groruddalen prosti med Høybråten, Fossum og Stovner sokn

Marte Solbakken Leberg – kapellan i Byåsen menighet, Nidaros bispedømme

Yrjan Mirzai Sunde – sjømannsprest og daglig leder i Sjømannskirken i Houston, Texas


Oslo Domkor med orkester
Vivianne Sydnes, dirigent
Marcus André Berg, orgel

Prekentekst: Apg 17, 22-34