Verdensdagen for psykisk helse- Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:10.10.2019

Tid:18.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Verdensdagen for psykisk helse.
Tema: "Gi tid"

Gudstjeneste med lystenning i samarbeid med sykehusprestene på Diakonhjemmet sykehus.
Appeller ved helseminister Bent Høie og Forandringsfabrikken.

Sykehusprest Aud Irene Svartvasmo, preken
Valborg Orset Stene, Jarl Bøhler, Kjersti Håland og Gudmund Johnsen Wisløff, liturger
sangere fra Oslo Domkor
Marcus André Berg, orgel