Konsert: A Festival of Nine Lessons and Carols

Praktisk informasjon

Dato:1.12.2019

Tid:19.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo Domkirkes Ungdomskor

Oslo Domkirkes Ungdomskor markerer starten av adventstiden med musikk og lesninger etter anglikansk tradisjon

Oslo Domkirkes Ungdomskor
Marcus André Berg, orgel
Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent

Gratis inngang, kollekt ved utgangen