Salmer og jazz (strømmes)

Praktisk informasjon

Dato:15.10.2020

Tid:00.00

Sted:Strømmes på nett

Arrangør:Oslo domkirke

Interaktiv konsert for Oslos sykehjemsbeboere
Eli Helland med band

Arrangementet er ikke åpent for publikum, grunnet smittevern, men strømmes på nettet.
Tidspunkt annonseres senere