Domkirkeakademiet på bots- og bønnedag

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.12.15

Til:25.10.2020 - kl.13.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke - Domkirkeakademiet

Nyskrevet messe på Bots- og bønnedag
 
Musikk kan utfordre grunnleggende oppfatninger om hva og hvem vi er - og om hva kristendom er. Messen er en av de mest fastlagte ‘menings-riggene’ som finnes i den vestlige kulturen, der liturgien bygger på en ferdig logikk og en dramaturgisk oppbygning. Samtidig er messen alltid ny når den gjøres. Å synge og spille de faste messeleddene, med ny musikk uten å endre tekst, kan få frem dette, og vise hvordan messen både gir og ikke gir mening på samme tid. En åpenhet på denne ambivalensen, og å spille det ut som et viktig element i messen ved at samspillet mellom organist og prest kommer mer frem, kan være en måte å utvikle hva det vil si å gjøre og være i en gudstjeneste, og hvem og hva vi som er der er.
Messen er skrevet av domkantor Marcus André berg og fremført av liturg og sanger Mathias Gillebo, som kommer til domkirkeakademiet for å fortelle om messen.
Moderator: Jonas Lind Asgedom