Kveldsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Dato:17.2.2021

Tid:18.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Askeonsdag
Tegning av askekors

Elisabeth Thorsen, liturg
Sangere fra Oslo Domkor
Vivianne Sydnes, dirigent

Samtale i Krypten i etterkant av gudstjeneste