Onsdagsmesse

Praktisk informasjon

Fra:20.10.2021 - kl.12.00

Til:20.10.2021 - kl.13.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Orgelresitasjon ved Marcus André Berg

Kirkekaffe i krypten etter messen