Onsdagsmesse

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2021 - kl.12.00

Til:3.11.2021 - kl.13.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Jonas Lind Asgedom, liturg
Orgelresitasjon ved Marcus André Berg

Kirkekaffe i krypten etter messen