Onsdagsmesse

Praktisk informasjon

Fra:17.11.2021 - kl.12.00

Til:17.11.2021 - kl.13.00

Sted:Oslo domkirke

Arrangør:Oslo domkirke

Åste Dokka, liturg
Orgelresitasjon ved Marcus André Berg

Kirkekaffe i krypten etter messen