Samtaler i kirkens rom

Oslo domkirke er et åpent sted for samtale. Ønsker du en samtale om livet, troen, undringen og tvilen, kan du sende forespørsel om samtaletid på SMS-telefonen: 45 87 21 20. SMS blir besvart tirsdag–fredag mellom kl. 9.00–15.00.

Livet reiser mange spørsmål, det finnes ikke alltid ett svar. Men det gjør en forskjell å bli lyttet til, være sammen i det som er. I en fortrolig samtale i kirken er det den som kommer som bestemmer hva det er viktig å samtale om. Samtaler kan utforske, åpne og fastholde. Slik at livet blir litt mer til å forstå, eller litt mer mulig å være i. Med gjenklangen av tusenårige fortellinger om håp, kjærlighet og tro blir det kanskje mulig å se sin egen fortelling på en ny måte, se den i en større sammenheng.

Nylig åpnet vi et eget samtalerom i kirken. Det er et vakkert og varmt innredet rom ved siden av kapellet. Forespørsel om samtaletid sendes til SMS-telefonen, tlf. 45 87 21 20.

SMS blir besvart tirsdag–fredag kl. 9.00–15.00.