Babysang

Praktisk informasjon

Fra:29.8.2019 - kl.11.00

Til:29.8.2019 - kl.12.00

Sted:Haugerud kirke - Kirkerommet

Arrangør:

Babysang gir barn og foreldre en mulighet til å være sammen og bli kjent med andre barn og småbarnsforeldre.
Her lærer vi enkle barnesanger samt kjente og nye regler.
Musikk er viktig for barnets motoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. På babysang får barnet mulighet til å uttrykke og utfolde seg musikalsk.
Målet er å skape en felles sanseopplevelse for foreldre og barn gjennom å leke, synge og utforske sammmen.