Bibeltimer i Haugerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.3.2019 - kl.19.00

Til:27.3.2019 - kl.21.00

Sted:Haugerud kirke - Menighetssalen

Arrangør:

Tidligere sokneprest Svein Helge Rødahl holder bibeltimer for oss:
Efeserbrevet: Liv - i Kristus.
27.3.: Kap. 1 og 2: Velsignet - av nåde
24.4.: Kap. 3 og 4: Tjeneste - i enhet
15.5.: Kap 5 og 6: Kjærlighet - med utrustning