Haugerudparken. Biologisk mangfold og park i lokalmiljøet?!

Praktisk informasjon

Dato:8.10.2020

Tid:18.00

Sted:Haugerud kirke

Arrangør:Østre Aker og Haugerud menighet

Haugerudparken - i flere sammenhenger går samtalen: Hva har skjedd, hvem har bestemt hva, hvorfor er ting gjort slik de er gjort nå? Hva skal videre skje?
 
Gjennom et beboermøte skal vi prøve å gi rom for samtale og utveksling.