Tema- og prosjektgudstjeneste Haugerud kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Haugerud kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: Sara Moss-Fongen
Offerformål: TV-aksjonen
Merknader: Diakoniens dag med fokus på menighetens diakoniplan og TV-aksjonen. Predikant: diakon Anne Stige Beck i samarbeid med diakoniutvalget.
Nattverd
Dåp