Bryllup i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. Denne setningen er sann og viktig, enten bryllupet feires som en stor fest med mange gjester eller bryllupet feires i mindre målestokk, med bare få mennesker tilstede. For alt det er det plass hos oss. Menigheten har to flotte kirkerom til å ha bryllup i, men også sakristiet i Haugerud kirke kan brukes. Det er ikke veteranbilen som venter utenfor som teller, det som teller denne dagen er at det er to som har felles visjoner og mål for livet, vel vitende om at de står ikke alene.

Hvert bryllup er noe for seg selv. Så forskjellig som brudefolkene er, så forskjellige blir bryllupene deres. Alle par har med seg erfaringene sine, sine tolkninger av livet, samlivet og ekteskap med inn i kirken. Mange par som kommer til kirken for å gifte seg har levd sammen, har bodd sammen, kjenner hverandre gjennom kortere eller lengre tidsrom. Samtidig er det for mange et spesielt øyeblikk, høytidelig og festlig, men også ømt og sårbart, når de sammen står foran alterringen og lover hverandre kjærlighet og troskap.

Det er godt å bli minnet på at paret ikke er alene, forloverne og alle som er samlet i kirken er med, løfter paret frem og opp, istemmer sangene og bønnene, for en felles fremtid. Gudstjenesten, vigselen, bringer til uttrykk at kraft, fantasi, mot og utholdenhet ikke har sin grunn og sitt opphav alene i brudefolkenes og i deres evner, men at familie og venner er med på å bære dem. Paret står ikke alene, de to vet at de er avhengig av andre, også av mer og noe annet enn familie og venner kan gi. Et bryllup viser at kjærligheten er en gave, er Guds gave. I et livslang samliv, et forhold preget av respekt og gjensidighet, kan noe av Guds trofasthet og kjærlighet bli synlig.

Sitat

Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.

1 Joh 4, 16b