Konfirmasjonstiden i Østre Aker og Haugerud menighet

Her finner du etter hvert all informasjon om konfirmasjonstiden i Østre Aker og Haugerud menighet. Merk at ikke alle sidene du kommer til ved å klikke nederst, er oppdatert for 2020-kullet - men det kommer. Mer informasjon om 2020 blir gitt på innskrivningsmøtet 24. september. Man kan ellers ta kontakt med prest Sara Moss-Fongen sm729@kirken.no.

I Østre Aker og Haugerud menighet er du velkommen til konfirmasjon, vi gleder oss til å bli kjent med deg.  Undervisningen starter med overnattingstur i januar. Deretter blir det ca. 8 samlinger på onsdager fordelt utover semesteret. Mange av samlingene er i Haugerud kirke, men det blir også blant annet besøk på Alfaset gravlund og Oslo Domkirke. Vi deltar på Fasteaksjonen i regi av Kirkens Nødhjelp. Vi reiser på leir 20. til 24. mai sammen med konfirmantene fra Furuset og Ellingsrud.

Alle konfirmanter deltar på åtte gudstjenester i løpet av konfirmanttiden, noen felles og noen valgfrie. Spesielt for Østre Aker og Haugerud menighet er at konfirmantene fordeler seg på flere ungdomsskoler. Det er ikke uvanlig å ikke kjenne noen av de andre fra før. Vi legger stor vekt på å lage et miljø der alle har mulighet til å få nye venner. Og husk: Du er velkommen til konfirmasjon uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Det vi bruker mest tid på, det er livet. Vi skal snakke om livet, på godt og ondt. Så enkelt, så utfordrende - og så spennede.