Konfirmasjonstiden i Østre Aker og Haugerud menighet

Her finner du etter hvert all informasjon om konfirmasjonstiden i Østre Aker og Haugerud menighet. Merk at sidene du kommer til ved å klikke nederst, ennå ikke er oppdatert for 2019-kullet - men det kommer. Mer informasjon om 2019 blir gitt på innskrivningsmøtene 19. september. Man kan ellers ta kontakt med prest Sara Moss-Fongen sm729@kirken.no.

I Østre Aker og Haugerud menighet er du velkommen til konfirmasjon, vi gleder oss til å bli kjent med deg. Undervisningsåret 2019 starter med bli kjent-tur fra fredag 18. januar til lørdag 19. januar og presentasjonsgudstjeneste 20. januar. Fram til sommeren er det samlinger ca. annenhver onsdag, unntatt feriene. Men deltar på åtte gudstjenester.

Det er leir i Kristi Himmelfarts-helgen (29. mai til 2. juni). Mye av konfirmasjonstiden har vi felles med konfirmantene i Ellingsrud og Furuset menighet, så det vi er en god gjeng som er sammen. Og husk: Du er velkommen til konfirmasjon uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. Det vi bruker mest tid på, det er livet. Vi skal snakke om livet, på godt og ondt. Så enkelt, så utfordrende - og så spennede.