Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Jesus på Grünerløkka - samtaler for voksne

Tre søndager i Paulus kirke klokka 19:00, 28. januar – 25. februar – 22. april. Hva kan Jesus bety i dag? På Grünerløkka? Eller i våre liv, våre fellesskap, i samfunnet og verden? I trosbekjennelsen går vi direkte fra «født av jomfru Maria» til «pint under Pontius Pilatus», uten å si noe om Jesu liv og forkynnelse. Her er det noe som mangler – et tomrom – et mellomrom.

Vi vil løfte frem dette mellomrommet og spør: Hvem var denne Jesus som ble født, døde og lever i dag? Hva sa han, hva gjorde han som er viktig for oss?

Halvor Moxnes, seniorprofessor ved Det teologiske fakultet, innleder. Moxnes har skrevet en rekke bøker og studier om den historiske Jesus og om hvordan Jesus er blitt forstått gjennom historien. Hans siste bok Historien om Jesus (Verbum, 2017) dekker mesteparten av temaene som blir tatt opp i innledningene.

Velkommen til samtaler i mellomrommet!

«Jeg tror på Jesus Kristus

som levet som menneske i Galilea»28. januar
Om hvordan Jesus som menneske levet i en helt konkret situasjon blant mennesker i Galilea, og hvordan de fire evangeliene presenterer forskjellige Jesus-bilder og henvender seg til ulike grupper mennesker. Dette reiser spørsmålet om veien fra fortellingene til den historiske Jesus.

som forkynte Guds rike for fattige» – 25.februar
Guds rike var det sentrale budskap i Jesu forkynnelse, men hva mente han med det? Og hva var sammenhengen med hans helbredelser av syke, og at han inviterte outsidere til måltidsfellesskap? Mange mener at vi lever i en tid uten utopier, Kan Guds rike være en utopi, som «Guds drøm om oss» (Bjørn Eidsvåg)?

som kalte mennesker til å følge seg» – 22. april
Er det å være kristen lik å tro bestemte ting? Men hva betyr det at Jesus oppfordret folk til «å følge seg»? Det var ikke spørsmål om bestemte regler og bud; likevel var det ikke noen enkel sak. Det kunne bety å «gi opp» seg selv, å følge Jesus i å tjene andre, også når det førte til lidelse. Vi leser disse ordene som rettet mot den enkelte – men hva om det er et program for samfunnet?

 

Tanken bak: Kirken er kommet et godt stykke på vei med trosopplæring for barn og unge, men kortere når det gjelder «voksensamtaler» om kristen tro. Det er helt bevisst at vi ikke snakker om «trosopplæring» for voksne, men om samtaler der det er mulighet for spørsmål og dialog, ettertanke og refleksjon basert på erfaringer og kunnskap fra levde liv.

Kontaktinformasjon for Paulus og Sofienberg menighet

Menighetskontor

I Sofienberg menighetshus

Helgesensgate 64

Kontoradresse:

Helgesensgate 64

0558 Oslo


Tlf: 23 62 92 50

Fax: 23 62 92 51

post.paulussofienberg.oslo@kirken.no 

Telefon- og besøkstid:
Tir-fre 10-14