Diakoni og omsorg

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Menigheten har et bredt diakonalt arbeid for så vel unge som eldre. Diakonstillingen er for tiden ubesatt. Ny diakon begynner i september, og da vil mer informasjon bli lagt ut her.

Artikkelsnarveger