Høymesse Paulus kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Jan Helge Josefsen
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd