Gudstjeneste Paulus kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.5.2019 - kl.11.00

Til:5.5.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i påsketiden
Liturg: Arne Jor
Organist: Halgeir Schiager, Per Kristian Amundrød
Prekentekst: Mark 6,30-44
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Korgruppe fra Sofienbergkoret. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
Nattverd
Dåp