Gudstjeneste Paulus kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Christine Henriksen Aarflot
Organist: Halgeir Schiager
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Dåp