Langfredagsgudstjeneste Paulus kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.4.2019 - kl.11.00

Til:19.4.2019 - kl.12.00

Sted:Paulus kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Langfredag
Liturg: Arne Jor
Organist: Per Kristian Amundrød
Prekentekst: Matt 26,30-27,50
Merknader: Korgruppe