Konfirmasjon

I Ris menighet ønsker vi velkommen til konfirmasjoner hver høst, med forberedelsestid gjennom våren.

Med mellom 160 og 190 konfirmanter hvert år, jobbes det mye for å lage og gjennomføre et godt arbeid der konfirmantene blir sett, hørt og ivaretatt. Som konfirmant i Ris kirke vil man oppleve et stort fellesskap med andre konfirmanter og ungdommer. Vi varierer mellom opplegg med alle konfirmantene samlet og undervisningssamlinger der konfirmantene er delt inn i fire ulike grupper. I tillegg opplever de en ministranttjeneste der konfirmantene blir ekstra godt kjent med gudstjenestene. Det store høydepunktet for mange er konfirmantleiren. Gruppen blir delt i fire og reiser bort i 5 dager til Lia gård. Dagene der fylles med undervisning, underholdning, samtale og aktivitet med flere ungdomsledere. I løpet av tiden som konfirmant blir du kjent med andre ungdommer i et nytt miljø. Du vil erfare og bli kjent med din egen tro.

Du vil bli kjent med Bibelen og kristne verdier. Du blir kjent med, deltar i gudstjenester og aktiviteter i dine lokale kirker: Holmenkollen kapell og Ris kirke. Ris menighet har konfirmasjon på høsten, som oftest de to første helgene i september. Ris har mange konfirmanter og fordeler konfirmantene på 8 gudstjenester over to helger. Vi har et maksantall på 25 konfirmanter pr. gudstjeneste slik at alle kan ha med seg så mange de vil til kirken for å feire konfirmanten. Konfirmasjonsgudstjenesten varer i ca. en time. De som i år fyller 14 år får et informasjonsskriv om det å være konfirmant i slutten av mai. I august, like etter skolen begynner, vil vi sende ut et brev til. Her vil det være mer praktisk informasjon og innskrivningsskjemaer. Dette vil også legges ut her på siden. Vi tar dessverre ikke imot ønsker eller kan love noe når det gjelder leir og konfirmasjonstidspunkt før etter innskrivningsmøtet.