"Så stille det ble..." - Allehelgenskonsert Ris kirke

"Så stille det ble, så endeløst tomt i alle de rom der gleden var før." Slik lyder Eyvind Skeies tekst i en av de sentrale sangene i sangsyklusen Sommerlandet, bygget over boka av samme navn. Sommerlandet fremføres i sin helhet Allehelgensdag, 6. november kl. 18.00 i Ris kirke.

Tekstene i Sommerlandet tar utgangspunkt i et barns plutselige død. Men de har noe å gi til alle oss som har opplevd at mennesker som stod oss nær ble borte, på den ene eller andre måten. Ja, de har noe å gi til alle som opplever at livet butter i mot av og til, at tilværelsen også har sine mørke sider.

Sommerlandet er en vakker fortelling som sprer håp, glede og takknemlighet for selve livet.

Som forfatteren Eyvind Skeie selv skriver i innledningen til boka: «Døden gjør oss alltid sårbare. Å miste et barn, ved ulykke eller sykdom, er noe av det tyngste som kan hende oss. Sorgen er en vandring som vi trenger alt vårt håp og all vår livsevne for å gjennomføre. Fortellingen om Sommerlandet vil kanskje være en hjelp for noen til å begynne på sorgens vandring, med håp!»

Selv møtte vi Sommerlandet da vi ble invitert på kor-seminar med Kulturmixkoret høsten 2014. Først ble vi betatt av de vakre melodiene. Men etterhvert som vi ble kjent med alle tekstene, også det som leses mellom sangene, ble vi dypt grepet. Tårene trillet mens vi sang. Og vi opplevde at vi kunne komme videre i sorgen over et barn vi mistet - 40 år tidligere.

  

"Kom til dem som gråter,

tørk hver tåre av deres kinn.

Vær hos dem som stiger i det dype mørket inn!

Gi dem lys, vis dem vei."

 

Som ung prest må du være forberedt på å bli utkalt når kriser av forskjellig art oppstår.

En dag ble Eyvind Skeie sendt bud på til et sykehus, til et svært sykt nyfødt barn.  Barnet ble døpt i kuvøsen. Ikke lenge etter døde barnet. Eyvind ble på ny utkalt til sykehuset, og møtte en mor i sjokk og bunnløs fortvilelse. Og han kjente at han ikke hadde noe å si, han fant ingen ord. Han verken kunne eller ville komme med kristne standardfraser - heldigvis.

En kveld i 1983 sitter Eyvind Skeie og skriver. Da får han en telefon fra en mann, Anders Færevåg. Anders forteller at de har mistet sitt barn Ingvild i en drukningsulykke. Og nå sitter de der med sine andre tre barn og klarer ikke å gråte. "Har du noe vi kan lese eller høre på, en fortelling som kan hjelpe oss?"

Eyvind blir igjen hjelpeløst svar skyldig. Men etter at han har lagt på telefonen får han det han kaller "en visjon i et glimt". Og i løpet av den natten skriver han hele fortellingen om Sommerlandet. Han har aldri endret et ord i fortellingen siden.

Dagen etter formidler han det til familien. Og får raskt tilbakemelding om at teksten hadde gitt dem en slags ro, og nå klarte de å gråte. Det var en god gråt.

Eyvind Skeie hadde den gangen ingen planer om å gå videre med fortellingen. Han opplevde den mest som noe privat mellom den berørte familien og ham selv.

Likevel ble fortellingen i sin helhet lest i NRK i påsken samme år.

Da tok det helt av. Og det ble bok av det. Anders Færevåg laget vakre illustrasjoner i boka. Den er etter hvert oversatt til en mengde språk. Og som Eyvind selv sier: "Den lever sitt eget liv".

Mange har hatt glede av å lese boka. Den har gitt trøst, håp og lindring. Mange som jobber med sorg, sykdom og lidelser har brukt boka.

Tekstene har vært fremført i ulike forsamlinger, og et behov for å sette dem inn i en musikalsk ramme vokste frem. Eyvind skrev et utvalg korte tekster som var egnet til å synges.

 

I 1997 kom Eyvind Skeie i Aserbajdsjan for å delta i kulturutveksling. Der møtte han komponisten Galib Mamadov, som allerede var i gang med et samarbeid med Per Oddvar Hildre, kalt Prots. Et av disse kulturprosjektene var ”Sommerlandet”, med fortelling og nye sangtekster i et trekantsamarbeid mellom tekstforfatter Eyvind, komponist Galib og dirigent Per Oddvar. Per Oddvar Hildre trakk inn Tord Gustavsen, både som arrangør av sangene for koret SKRUK  og som solist ved plateinnspilling og uroppføring. Det ble noen utrolig vakre melodier og korsatser i et musikalsk spenn mellom østlig og vestlig tonespråk.

 

Men hvordan skulle komponisten Galib Mamadov få en forståelse av språkets klang og rim og rytme på norsk?

 

Ris menighets tidligere klokker og barnekordirigent, Elisabeth Aanje, også medlem av Kulturmixkoret, var på den tiden i Aserbajdsjan, som lærer for norske misjonærbarn. Elisabeth, som selv er tekstforfatter til mange sanger, tok på seg oppgaven.

Like før urframføringen av sangsyklusen, hvor Tord skulle spille, mistet Tord broren og deler av brorens familie i en bilulykke. Eyvind spurte forsiktig om de skulle få inn en erstatter til å spille. Da svarte Tord: "Det er nå jeg må spille. Det er nå jeg trenger Sommerlandet!"

Eyvind Skeie opplever at han ikke lenger har noe eierskap til fortellingen. Teksten ble gitt ham som en gave, en gave som stadig deles videre. Eierskapet deles nå av alle de som øver inn og fremfører sangsyklusen. Musikere, korsangere, solister og tekstlesere. Og ikke minst de som hører framføringen eller leser boka. Mennesker som gjennom dette opplever trøst og håp, som får lindring for sår og smerte. Som øyner lyset og varmen i enden av Den Mørke Dalen. På engene i Sommerlandet.

Tekst: Inger og Bjørn Tønnesen

Foto: Bjørn Tønnesen

-----

Allehelgenssøndag, 6. november kl 18.00 i Ris kirke

Sommerlandet i full korversjon for første gang i Oslo.

Tekstleser er Cecilie Jørstad og sangsolist er Torunn Sævik.

Kulturmixkoret synger under sin dirigent Per Oddvar Hildre

Billetter kr 250 ved inngangen

Kontaktinformasjon for Ris menighet

Ris kirke ligger i Risbakken, med Ris menighetshus rett ved siden av.

Kontoradresse:

Risbakken 1, 0374 Oslo 

E-post: post.ris.oslo@kirken.no

Telefon: 23 62 94 70

Kjernetid på telefon:

Man-fre kl. 10-14