Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. 

Barnedåp har helt fra begynnelsen stått sentralt og vært en bærende tradisjon i kirkens liv. Den er en tydelig bekreftelse på at troen er en gave som Gud gir, slik også livet er en gave fra Gud. Vi er et Guds under! Vi har også en del voksendåp, og i forbindelse med konfirmasjon er det alltid noen ungdommer som blir døpt. En flott opplevelse! Dåp skaper høytid og fest. Nye kommer til, og det er verdt å feire. Når den enkelte familie kommer til kirken for å feire dåp, bærer vi med oss forskjellig tanker om det som skal skje og om kirken generelt. Noen har vært der mye og trives, andre føler seg mer fremmed og usikre. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få en god opplevelse, og kjenne at de blir inkludert i gudstjenestens fellesskap, språk, musikk og tradisjoner. Derfor er det viktig å møte foreldre i forkant.

Alle som melder dåp inviteres til samtale med den presten som skal ha gudstjenesten. Da blir vi kjent, snakker om dåpens innhold og praksis, og søker å skape trygghet for det som skal skje søndagen i kirken. I samtalen informerer vi også om menighetens tilbud om trosopplæring fra 0 – 18 år. Er man usikker på om man i det hele tatt skal ha dåp, bærer på spørsmål angående dåpsteologi og kirkens praksis og tradisjon, er foreldre hjertelig velkommen til å ta kontakt med prestene for en samtale. En samtale som kan gi bredere grunnlag for et valg, og man er fortsatt fri til å velge dåp eller ikke. Har dere bestemt dere for dåp, så kan dere melde til dåp elektronisk via "Min kirkeside". Følg linken under her. Hvis dere har spørsmål, kan dere også kontakte Kirketorget på tlf: 23629009. Hjertelig velkommen til dåp og til kirken!

Sitat

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Johannesevangeliet, kapittel 3, vers 16