Gudstjeneste Sørkedalen kirke

Praktisk informasjon

Fra:3.11.2019 - kl.10.00

Til:3.11.2019 - kl.11.00

Sted:Sørkedalen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Torbjørn Fink
Prekentekst: Jes 60,18-22
Nattverd